Villkor Tarot samt mediala konsultationer:

1. Person ska ha fyllt 16 år och skall ha förbetalt den för konsultationens pris
    på Auran Massage T.R postgiro (602 16 88 -4), tänk på att det kan ta 10 dagar
    innan registrering kan ske eller verifieras.

2. Ingen konsultation kommer att ske förrns inbetalning verkstälts och
    verifieras, detta är ett arbete och leverbröd för lärare, konsulter
    samt terapeuter.

3. Personer som utgör hot eller antas utgöra hot mot annan person eller mot den
    som konsulterar kan vägras få konsultation, samt vid grövre hot skriftligen
    muntligen eller via email kommer denne att direkt polisanmälas.

4. Personer som är närvarande på kurs, utbildning, konsultation eller av annan
    orsak befinner sig i Auran Massages lokaler och uppför sig hotfullt eller på
    annat sätt olämpligt eller störande ombedes direkt lämna lokalen samt platsen,
    och riskerar om den betett sig hotfullt eller grovt störande, eller om annans liv
    har blivit hotat eller antastat att hållas kvar tills polis kommit till platsen.
    Auran Massage Trading skall vara ett lugnt och en fridfull plats för alla som
    som vill utbilda sig eller tar del av våra tjänster.

5. För vissa kurser kan krävas att personen uppfyller vissa krav och/eller
     förkunskaper. t.ex medial utvecklings kursen...
 
Villkor Utbildningar:
 
6. paragraf 1-5 tillämpas om möjligt.
 
7. Person ska normalt ha fyllt 18 år och ha förbetalt den för kursen/utbildningens
    pris på Auran Massage T.R postgiro (602 16 88 -4), eller på annat av Maribel
    avtalat sätt.
 
8. inbetalat belopp betalas inte tillbaka förutom vid grov olycka då person
    som skulle gå kurs/utbildning hamnat på sjukhus längre tid, och eller inte
    genom svår olycka kan antas bli så bra att den kan genomgå kurs eller
    utbildning på Auran Massage Trading.
 
9. Diplom samt intyg utfärdas endast på helt genomgångna och godkännda
    kurser/utbildningar, och endast om kurs eller utbildning är fullt betald.
 
10. Auran Massages Trading ifrånsäger sig allt ansvar angående elevs fortsatta
      arbete eller utövning utanför Auran Massages lokaler, Auran Massage T.R har
      heller inga garantier eller ansvar för att genomgången kurs/utbildning skall ge
      eleven inkomst, det föreligger även på elevs eget bevåg att marknadsföra sig
      själv på såväl eget startat företag som på alla även av Auran Massage T.R´s
      mässor samt övriga tillställningar.  Elev har dock möjlighet att få begränsad
      reklamplats  på Auran M.T´s websida kostnadsfritt.
 
11. Godkänd elev har möjlighet att gratis få reklamplats på denna hemsida.
 
12. Kurser där icke Svensk eller Spansk talande elever går kurs/utbildning ansvarar
      elev själv för översättning och tolkning under kursgång, kurserna/utbildningarna
      ges normalt på Svenska och i vissa fall spanska för spansktalande elever.
 
13. Alla ovanstående regler kan utan vidare ändras av Auran Massage T.R utan att
      Auran Massage medelat detta.
 
14. Alla elever som går på Auran Massage´s kurser/utbildningar förbinder sig till detta
      avtal samt övrig tillämpning av svens lagstadga.
 
Om hemsidan
 
15. För allt innehåll på Auran Massage Tradings hemsida gäller: Copyright © 2005 Auran Massage Trading eller
     de terapeuter som har reklamplats på Auran M.T´s hemsida, Med ensamrätt.

16. Auran Massage Trading HB, Auran-logotypen (kvinnan med circlarna) och/eller andra produkter eller tjänster från
     Auran Massage T.R som nämns här kan också vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Auran MT
     och/eller i andra personer/företag.  Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles.

17, ANSVARIG för hemsidan samt innehåll är i första hand Eugen E, som kan nås på Mail : eugen.cps@glocalnet.net

18. Den som på ett oseriöst sätt får för sig att ofreda eller på annat sätt störa genom denna hemsida bör tänka på
      att alla som går in på sidan kan spåras, och att det kan komma att vidtagas åtgärder vid grovt försök till
      störning eller ärekränkning!

 

Jag Godkänner detta och vill tillbaka till Hemsidan! (klicka!)

 

 

 
Copyright ©® 2005 by Auran Massage Trading, All rights reserved.
Om hemsidan